All you need is Oxygen & SPACE
Mentoring
Team coaching
Individuele coaching
Interim management
Leergang Train de Trainer
Training communicatieve vaardigheden

Individuele coaching


Een uitnodiging voor leren, groeien en ontwikkelen!

Onze wijze van coaching is authentiek, persoonsgericht en enthousiast, gestoeld op onze kernwaarden respect, vertrouwen, professionaliteit en humor. Wij beschouwen elke coachee als uniek, waarop onze aanpak dan ook is afgestemd. Onze werkwijze is praktisch en pragmatisch en wordt daar waar nodig ondersteund door theorie. Tijdens de coaching werken we aan het doelmatiger en doelgerichter maken van gedrag op het werk.

Coachen zien wij als een uitnodiging tot leren, waarbij voelen, denken, willen en handelen worden geïntegreerd binnen het praktijkgerichte leren. In de coachingsgesprekken breng je lastige werksituaties in en we onderzoeken hoe je deze kunt verbeteren. Met reflectieverslagen wordt zelf-reflectie en zelfmanagement versterkt.

Binnen de Individuele Coaching onderscheiden wij de volgende vormen:

  • Management en leiderschapsontwikkeling: specifiek gericht op de thema’s en dilemma’s waar u als leidinggevende voor komt te staan, zoals bijvoorbeeld: hoe combineer ik de verschillende rollen met elkaar? Hoe houd ik mezelf staande in het spanningsveld tussen enerzijds het MT en anderzijds mijn medewerkers.
  • Competentiecoaching: competenties verwoorden gedragseisen voor succesvol functioneren. Het bevordert de ontwikkeling van competenties op het gebied van persoonlijke presentatie, communicatie en leidinggevende kwaliteiten.
  • Persoonlijke Effectiviteitscoaching: in deze coaching richt u zich op het vergroten van uw zelfsturend vermogen en uw persoonlijke effectiviteit. Vaak gaat het dan om thema’s als assertiviteit, werkdruk, keuzes maken, omgaan met kritiek, contact durven leggen en het vergroten van zelfvertrouwen.

Doelgroep
Wij zijn inzetbaar op coachingsvraagstukken van professionals en/of leidinggevenden op MBO en HBO-niveau.

Opbouw
Bij de eerste afspraak staat de kennismaking en analyse / intake centraal. Dit is de basis voor de verdere gesprekken. Op dat moment wordt vastgesteld of coaching de gepaste werkwijze is.