All you need is Oxygen & SPACE
Mentoring
Team coaching
Individuele coaching
Interim management
Leergang Train de Trainer
Training communicatieve vaardigheden

Leergang Train de Trainer


het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar diegene die het meeste openstaat voor verandering

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Dit stelt nieuwe eisen aan organisaties. Hoe zorgt u
ervoor dat medewerkers in staat zijn zich aan te passen? De leergang Train de Trainer leidt op tot interne trainer. Deze personen worden sleutelfiguren bij het doorvoeren van veranderingen in uw organisatie. Hierdoor worden veranderingen effectief en efficiënt geïmplementeerd en geborgd.

Voordeel voor uw organisatie
Uw medewerkers ontwikkelen zichzelf tot volwaardige trainers. Met behulp van groepsgewijze
trainingen en individuele coachingsgesprekken zijn ze in staat draagvlak te creëren ten behoeve
van veranderingen en ontwikkelingen. Ze kunnen zelfstandig trainingen voorbereiden, uitvoeren
en evalueren. Hiermee investeert u in de competenties van uw medewerkers en vergroot u de
slagingskans van veranderingen.

Hoe werkt het?
Elke verandering gaat gepaard met weerstand. Het is belangrijk om hierop in te spelen. De leergang
Train de Trainer leidt een aantal van uw medewerkers op als aanjager en ambassadeur van de
verandering. Zij ontwikkelen zich op gebieden als:

 • Communicatiestijlen
 • Presentatietechnieken
 • Draagvlak creëren
 • Omgaan met groepsdynamiek
 • Feedback geven en ontvangen
 • Didactische vaardigheden.

Wat maakt de leergang Train de Trainer speciaal?

 • Een uitgebreide persoonlijke intake
 • Tijdens het gehele traject begeleiding door twee ervaren, betrokken en deskundige trainers/coaches
 • De combinatie van groepsgewijze trainingen, intervisie en individuele coaching.
 • Door veel individuele aandacht een gegarandeerd groeiproces
 • U kunt uw medewerkers na twee trainingsdagen direct gaan benutten in de uitvoering.

Elke trainingsdag wordt afgesloten met opdrachten die in de praktijk worden uitgevoerd door de
cursisten. Indien u specifieke wensen heeft, worden deze uiteraard meegenomen in het programma.