All you need is Oxygen & SPACE
Mentoring
Team coaching
Individuele coaching
Interim management
Leergang Train de Trainer
Training communicatieve vaardigheden

Mentoring


Een uitnodiging voor leren door doen

Van een leidinggevende wordt veel verwacht. Meer resultaten met minder middelen.

Het inspireren en motiveren van je medewerkers, grenzen aangeven, sturen op de kwaliteit van de zorgverlening, bewaken van budgetten. Als beginnend leidinggevende komt er dan ook veel op je af. Mentoring kan een belangrijk hulpmiddel zijn. Mentoring houdt in dat de beginnend leidinggevende wordt bijgestaan door een ervaringsdeskundige (de mentor).

Essentie van mentoring door trainingsbureau DO-IT
Mentoring door trainingsbureau DO-IT is een individuele begeleidingsvorm door een ervaren leidinggevende aan de beginnend leidinggevende gebaseerd op inhoudelijke kennis, kunde en ervaring. Uitgangspunt is werkgerelateerd leren. Het doel van mentoring is dat de beginnend leidinggevende zich ontwikkelt in zijn specifieke rol als leidinggevende.

Doelgroep
Beginnend leidinggevenden/managers werkzaam op operationeel en tactische niveau.

Wat kunt u van ons verwachten als mentor?

 • Ruime inhoudelijk expertise op gebied van leidinggeven op operationeel en tactisch niveau.
 • Ruime expertise in opleiden, begeleiden en coachen.
 • Het werken met eigen voorbeelden en ervaringen.

Dit stelt ons in staat om

 • Actief te luisteren en klankbord te zijn.
 • Op professionele wijze persoonlijke feedback te geven.
 • Mensen te motiveren.
 • Inhoudelijke uitleg te geven.
 • Uitdagende vragen te stellen die de reflectie verbeteren (“advocaat van de duivel”).
 • Informatie en kennis gestructureerd en gedoseerd uit te leggen.
 • Te ondersteunen om de beginnend leidinggevende kansen en mogelijkheden te laten zien
 • Hulpmiddel te zijn bij leren van opgedane ervaring.

Welke resultaten mag u verwachten na mentoring van de beginnend leidinggevende/manager

 • Op basis van kennis/kunde en gedrag beargumenteerde keuzes maken.
 • Op basis van reflectie meer zicht krijgen op eigen functioneren en vanuit reflectie komen tot verbetering.
 • Bewust leren van eigen ervaring.
 • Taakvolwassen leidinggevende.
 • Lol en plezier hebben in het leidinggeven.