All you need is Oxygen & SPACE
Mentoring
Team coaching
Individuele coaching
Interim management
Leergang Train de Trainer
Training communicatieve vaardigheden

Mijn CV


do-itDownload CV als PDF

Naam René Vermeulen
Adres Minister Aalberse Laan 12 A
Postcode 5103 BA
Woonplaats Dongen
Telefoon 06-36588896
Geb. datum 7 juli 1961

Profiel Ruime ervaring als (interim) manager / leidinggevende op operationeel en tactisch niveau binnen de zorgsector. Daarnaast ervaring in het trainen en coachen van teams en individuele medewerkers. Ruim 30 jaar staf- en lijnervaring. Ondernemende, betrokken, resultaatgerichte  manager/trainer die organisatiedoelen en persoonlijke doelen van medewerkers en organisatie kan samenbrengen en verbinden. De kernwaarden integriteit, oprechtheid, betrokken, vertrouwen en humor zijn hiervoor de bouwstenen.

Werkervaring: Juni 2010- heden: eigen trainingsbureau; Interim manager,  Mentor, Coach en Trainer. Mede-eigenaar van de leergang Train de Trainer.

Training en coaching opdrachten

 • Oktober 2016 tot 2018 in samenwerking met partner training en coaching m.b.t. uitrol visietraject bij de gemeente Gorinchem.
 • Augustus t/m oktober 2016 coaching en advies traject specialisme urologie Catharina ziekenhuis Eindhoven.
 • Juli 2016 training geven en ontvangen van feedback VGZ Eindhoven.
 • Maart 2014 t/m december 2014 coaching / mentorschap traject jong leidinggevende Jeroen Bosch ziekenhuis.
 • Januari 2013 t/m oktober 2013 tweede traject Train de Trainer bij gemeente Venlo.
 • Augustus 2012 t/m november 2012 coachingstraject medewerker Catharina ziekenhuis Eindhoven.
 • Maart 2012 t/m december 2012: training “train de trainer” in samenwerking met partner bij gemeente Venlo.
 • Oktober / november 2010 trainingen in samenwerking met partner bij gemeenten en commerciële training klantvriendelijkheid.
 • Februari 2011 t/m mei 2011; training/coachingstraject team in Catharina ziekenhuis Eindhoven.
 • April 2011; training klantvriendelijkheid in samenwerking met partner bij de Veerdienst Gorinchem/Brakel/Aalst/Veen .

Interim opdrachten:

 • December 2020 tot heden; Zorgmanager a.i. Ananz, St. Anna zorggroep, Geldrop.
 • September 2020 tot december 2020: Adviestraject vakgroep psychiatrie Catharina ziekenhuis, Eindhoven
 • November 2019 tot september 2020: Leidinggevende OK a.i. (chirurgie/logistiek OK) Catharinaziekenhuis, Eindhoven
 • Juni  2019 tot nov 2019: Afdelingsmanager neurologie a.i. Catharinaziekenhuis, Eindhoven
 • Mei  2018 tot juni 2019: Teammanager a.i. kraamafdeling/verloskamers Ziekenhuis Bernhoven, Uden
 • Januari 2018 tot mei 2018: Teammanager a.i.  afdeling longgeneeskunde, nefrologie, cardiologie en kraamafdeling/verloskamers, ziekenhuis Bernhoven, Uden
 • Juni 2017 tot december 2017: Projectmedewerker acute zorg bij ziekenhuis Bernhoven, Uden
 • Februari 2017 tot juni 2017: Teammanager a.i.  afdeling longgeneeskunde, nefrologie en cardiologie bij ziekenhuis Bernhoven, Uden
 • September 2016 tot februari 2017:  Manager a.i. RVE Urologie/Gynaecologie bij Catharina ziekenhuis,Eindhoven.
 • Interim management: juli 2015 t/m juli 2016; Vitalis Woonzorggroep locatie Wilgenhof Eindhoven
 • Interim management: April 2014 tot april 2015: Interim manager bij Zorgplein Maaswaarden in Wijk en Aalburg.

Belangrijkste resultaten:

 • Opheffen en afronding van de door IGZ genomen maatregel tot verscherpt toezicht
 • Continuïteit en kwaliteit van de behandeldienst verbeterd
 • Start gemaakt voor nieuwe organisatiestructuur

November 2013 tot april 2014: Interim manager bij Van Neynsel locatie Park De Taling in ‘s-Hertogenbosch.

Januari 2013 tot oktober 2013: Afdelingsmanager a.i. kinder/kraam bij het Admiraal de Ruyter ziekenhuis in Goes/Vlissingen.

 • Omvat de verpleegafdelingen kinder en kraam, dagverpleging kinderen en de poliklinieken kindergeneeskunde en gynaecologie/kraam over drie verschillende vestigingen (110 Fte).
 • Duaal management, budget en resultaat verantwoordelijk. Speerpunten veiligheid, kwaliteit en financiën.
 • Voorbereiding nieuwbouw Kind/-Geboortecentrum

Belangrijkste resultaten:

 • Aanstelling van drie teamleidinggevenden en maken van nieuwe taakomschrijving.
 • Cultuuromslag vorm en inhoud gegeven.
 • Samenwerking met de medische specialisten geoptimaliseerd.
 • Duaal management vorm en inhoud gegeven in de vorm van MFO.
 • Ziekteverzuimbeleid geïmplementeerd en ziekteverzuim voor de kindergeneeskunde met 2% naar beneden gebracht naar 1,75% en voor de gynaecologie/kraam met 1% naar 4,75%
 • VMS-thema’s geïmplementeerd en geborgd in de kwaliteitscyclus.
 • Optimaliseren en standaardiseren van werkprocessen over de verschillende locaties heen.

Juli 2012 tot december 2012: Opzetten/ontwikkelen van leergang “Train de Trainer”. Oktober 2011 tot juli 2012: Manager zorg a.i. bij Stichting Volckaert-SBO Dongen, locatie De Doelen Oosterhout

 • Omvat de woonzorglocatie De Doelen bestaande uit een psychogeriatrische afdeling, een verzorgingsafdeling en aanleunwoningen.
 • Integraal management en budget verantwoordelijk

Belangrijkste resultaten:

 • Basiszorg op orde gebracht conform de normen verantwoorde zorg.
 • Klachten van cliënten en familieleden met 75% afgenomen.
 • Werkprocessen beter op elkaar afgestemd.
 • Ziekteverzuim teruggebracht van 17% naar 4%.
 • Veiligheid en vertrouwen binnen de teams teruggebracht.
 • Vertrouwen tussen locatie management en 1e contactpersonen en lokale cliëntenraad hersteld.
 • Basis gelegd voor overgang naar kleinschalig wonen en de daaraan gekoppelde verhuizing naar andere locatie.

Juli 2011 tot september 2011: afdelingsmanager a.i. MKA en KNO Catharina ziekenhuis Eindhoven.

 • Omvat de poliklinieken KNO, logopedie en kaakchirurgie.
 • Duaal management op operationeel en tactisch niveau.
 • Budget verantwoordelijk.

Belangrijkste resultaten:

 • Basis gelegd voor constructieve samenwerking met medisch specialisten.
 • Jaarplan en begroting voor 2012 opgesteld.

December 2010 tot september 2011; unithoofd chirurgie a.i. Jeroen Bosch ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch.

 • Omvat de afdeling chirurgie.
 • Duaal management op operationeel en tactisch niveau.
 • Budget verantwoordelijk.

Belangrijkste resultaten:

 • De logistieke processen en bedrijfsmatige inzet van beddencapaciteit en daaraan gekoppelde personele bezetting is verbeterd.
 • Twee afzonderlijke verpleegafdelingen geïntegreerd onder éénhoofdige leiding.
 • Gespecialiseerde en gedifferentieerde zorg geïmplementeerd.
 • Voorbereiding en daadwerkelijke verhuizing naar nieuwbouw locatie.
 • Basis gelegd voor constructieve samenwerking met de maatschap chirurgie.
 • Basis gelegd voor constructieve samenwerking binnen de afdelingsteams.

Juni 2010 tot eind oktober 2010; afdelingsmanager kindergeneeskunde a.i. Catharina ziekenhuis Eindhoven.

 • Omvat de afdeling kindergeneeskunde.
 • Duaal management op operationeel en tactisch niveau.
 • Budget verantwoordelijk.

Belangrijkste resultaat:

 • Inzet van beschikbare capaciteiten en middelen geoptimaliseerd binnen de organisatie brede taakstelling.
 • Voorbereiding en vervanging teamleidinggevenden door seniorverpleegkundigen.

Functies in vast dienstverband bij TweeSteden Ziekenhuis Tilburg (1979 tot 2010) 2007- 2010: Organisatorisch manager zorgeenheid Chirurgie, KNO, anesthesie spreekuur en pijnpoli

 • Omvat de kliniek chirurgie, polikliniek chirurgie, kliniek KNO, polikliniek KNO,
 • pre-operatief spreekuur, pijnpoli anesthesie.
 • Duaal management op operationeel en tactisch niveau.
 • Budget verantwoordelijk.
 • Totaal 95 fte waarvan directe aansturing van 7 teamleidinggevenden en 1 stafmedewerker
 • 10 chirurgen, 11,5 fte chirurgisch assistenten, 4 KNO artsen en een 10 tal anesthesisten.

Belangrijkste resultaten:

 • Digitaal klinisch en poliklinisch chirurgisch dossier ingevoerd.
 • Functie van Physician Assistent binnen de zorgeenheid chirurgie ingevoerd
 • De poli anesthesie in kwalitatieve en kwantitatieve zin op orde gebracht
 • De poli KNO in kwalitatieve en kwantitatieve zin op orde gebracht
 • De structurele financiële overschrijdingen op de poliklinieken anesthesie en KNO teruggebracht binnen de afgesproken financiële kaders
 • Ziekteverzuim teruggedrongen onder de norm van 4%

2005 – 2007: Organisatorisch Manager zorgeenheid Chirurgie

 • Omvat de kliniek, polikliniek chirurgie en de specialistisch verpleegkundigen over twee vestigingen
 • Duaal management op operationeel en tactisch niveau.
 • Budget verantwoordelijk.
 • Totaal 70 fte inclusief 6 teamleidinggevenden en 1 stafmedewerker
 • 10 chirurgen en 11,5 fte assistenten

Belangrijkste resultaten:

 • De zorgprocessen en werkprocessen van medewerkers en specialisten geoptimaliseerd en gestroomlijnd.
 • De plannings en control cyclus geïmplementeerd
 • Ondernemerschap en marktwerking in relatie tot kwaliteit van zorg ontwikkeld.
 • De onderlinge samenwerking tussen medewerkers en specialisten geoptimaliseerd.
 • De structurele financiële overschrijdingen op de polikliniek chirurgie teruggebracht binnen de afgesproken financiële kaders.
 • Ziekteverzuim teruggedrongen onder de norm van 4%
2004 – 2005: Ad interim coördinator afdeling Opleidingsadvies
2002 – 2005: Coördinerend hoofdverpleegkundige Chirurgie
1999 – 2002: Hoofdverpleegkundige hart/long afdeling
1996 – 1999: Interne trainer/adviseur
1993 – 1996: Opleidingsfunctionaris stafafdeling Beleidsontwikkeling en Opleidingen
1990 – 1993: Praktijkbegeleider op chirurgische afdeling
1986 – 1990: Kinderverpleegkundige
1984 – 1985: Dienstplicht vervuld bij Marine Hospitaal Overveen.
1979 – 1984: Leerling verpleegkundige-A bij voormalig Maria ziekenhuis Tilburg, huidig TweeSteden ziekenhuis.
Nevenfuncties:
2003 – 2010: Intern auditor NIAZ. Voorbereiden en uitvoeren van interne audits in kader van NIAZ accreditatie.
2003 – 2005: Lid projectgroep Modernisering Organisatievorm TweeSteden ziekenhuis
1996 – 2001: Hogeschooldeskundige HBOV Fontys Hogeschool Eindhoven. Toetsen en adviseren van curriculum HBOV
1993 – 1996: Lid voorbereidingsgroep praktijk/docenten overleg. Overleg tussen opleiders van betrokken organisaties en opleidingsschool
1992 – 1995: Lid Ondernemingsraad: aandachtsgebied commissie sociaal beleid.
Opleidingen:
2006 – 2008: Intern Management Development traject voor organisatorisch- en medisch managers
2006 – 2007: 15 individuele supervisiebijeenkomsten
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
VDO Opleidings- en adviescentrum
2003: Cursus Intern Auditor NIAZ
1996 – 1997: Juniortraining for trainers & consultants
IAS International te Haarlem
1995 Cursus Diagnostiek en Interventies
LEO Verpleegkundig Management te Amsterdam
1991 – 1993: Lerarenopleiding Verpleegkunde 2e graad
Stg. Speciale Opleidingen IHBO West-Brabant te Eindhoven
1987 – 1989: Management in ziekenhuis en instellingen
Instituut voor Bedrijfswetenschappen te Utrecht
1985 – 1986: Kinderaantekening
Maria Ziekenhuis te Tilburg
1979 – 1984: Leerling verpleegkundige-A
Stichting Opleidingen Gezondheidszorg Midden-Brabant
1974 – 1979: M.A.V.O.-4
St. Jozefmavo te Dongen

Vrijetijdsbesteding: Vrijwilliger bij voetbalvereniging Fitness Wielrennen recreatief Theaterbezoek